Massage

Stel eller ont i ryggen? Känner du dig sliten i kroppen efter hård träning? Eller vill

du bara ta hand om din kropp! Få igång blodcirkulationen i kroppen och lätta på spänningarna. Allt är anpassad efter dina egna önskemål. Ibland behövs det bara lite avslappningsmassage andra gånger kanske en lite mer djupgående behandling.

Privatpersoner, företag eller idrottare spelar ingen roll, alla är välkomna!

sport_massage_compressionlow-back-pain-two